GRATIS KURS Elever Som Slår

Hva får du i gratiskurset?

Bli en trygg voksen imøte med elever som slår. 

Forebygging

Hvordan begrense eller unngå eskalering?

Håndtering

Hvordan gripe inn på en skånsom og trygg måte?

Vis omsorg

Hvordan definerer du eleven? 

Jeg er vernepleier med master i spesialpedagogikk.

Jeg har jobbet mange år i skolen før jeg startet Rom for mestring og utvikling. Nå ønsker jeg å dele mine erfaringer med deg.

Signatur